Skattelister 2014 – Hva tjente du i 2014?

På denne siden vil du finne opplysninger fra skattelistene for tidligere år, og når skattelisten 2014 blir publisert vil opplysninger herifra legges til. Skattelister 2014 blir først publisert høsten 2015. Det er flere grunner til dette, blant annet at selvangivelsen for inntektsåret 2014 blir levert inn til skatteetaten i slutten av april 2015.Opplysninger i skattelister 2014

Ut i fra inntekt og formue finner en betalbar skatt
Opplysninger inkludert i skattelistene

I skattelistene kan du finne skattepliktige inntekt, formue, betalt skatt og år født for alle skattepliktige i Norge. Det vil si at hvis en betaler skatt i Norge, så er ditt navn inkludert i skattelistene bed de nevnte opplysninger.

Til og med 2003 inkluderte listene gateadresse og fødselsdato. Da listene ble publisert på nettet i søkbar form ble det meget enkelt for alle å få tilgang til denne informasjonen. På grunn av personvernhensyn valgte derfor stortinget å endre på hvilke detaljer som skulle bli publisert.

Innsnevring av tilgang

I senere tid har det skjedd en ytterligere innsnevring av tilgangen til skattelistene. I dag vil det kun bli publisert informasjon åpent på nettet om personer som finnes på kommuners topplister. For å få innsyn til hele skattelister på en bruke skatteetatens tjeneste hvor en må logge seg inn. Det betyr at når en søker opp personer på ulike tjenester for skattelister 2014 får en gjerne opp opplysninger fra eldre publikasjoner.

Er skattelister særnorsk?

Det finnes få land i verden hvor opplysninger om inntekt, formue og skatt er så enkle å få tak i som i Norge. I mange land er det til og med restriksjoner på publisering av telefonkataloger. Ofte må en selv melde seg opp, i motsetning til Norge hvor en må reservere seg for å unngå å bli med i databasen. I en tid hvor personvern stadig blir viktigere kan det hende at skattelister forblir noe særnorsk og kan høre fortiden til etterhvert. I mellomtiden vil nok ikke interessen for skattelister være noe mindre i Norge. Ved hver publisering florerer det av artikler om kjendiser sine inntekter, selv om dette ikke er formålet med publisering av skattelister 2014.